V polovině prázdnin jsme uspořádali akci #TECHnokrati++, která nepřímo navazovala na předchozí #TECHnokrati, ale probíhala v podstatně více neformálním duchu. Naším cílem bylo ukázat zájemcům život na vysokoškoských kolejich (konkrétně na Strahově) a představit i další aktivity klubu SiliconHill a Studentské Unie.

Jednalo se o první ročník, takže jsme nebyli schopní odhadnout jaký bude o akci zájem, a proto jsme stanovili maximální počet účastníku na 20. Nakonec jsme byli zájmem a účastí velmi příjemně překvapeni, protože se předem přihlásilo celkem 16 účastníku a mezi nimi byla dokonce i jedna odvážná slečna.

Sešli jsme se v pátek odpoledne v areálu Strahovských kolejí, kde měli účastníci zajištěné ubytování. Právě možnost vyzkoušet si na vlastní kůži kolejní pokoje účastníci přivítali a shodně všichni říkali, že čekali něco mnohem horšího, takže byli s ubytováním všichni spokojeni. Po ubytování proběhla přednáška o obecném fungování Internetu, Strahovské síti a nakonec přesun na večeři, protože další den připravaný program o poznání náročnější.

S sobotu nejdříve proběhly přednášky o práci při škole, BASHi, a pak si účastníci mohli vyzkoušet instalaci Xubuntu linuxu. Po oběde jsme prošli celý areál Strahovských kolejí a podívali jsme se do některých zájmových místností. Největší zájem vzbudila hlavní serverovna a bastlírna, takže si někteří domluvili další návštěvu bastlírny v něděli po ukončení akce a vyrobili blikač.

Na večer jsme si půjčili grilcentrum klubu SiliconHill a pokračovali v debatě nejen o škole tam. V neděli již museli někteří účastníci odjet domů, takže jsme prošli zbývájící zájmové místnosti na Strahově, došli jsme se podívat na rekonstrukci kabeláže na Sinkuleho kolej a akci ukončili.

Děkujeme všem účastníkům za jejich odvahu a zájem, přejeme hodně štěstí při studiu a těšíme se znovu nashledanou!

Na procházce mezi bloky
Zahájení akce
Bylo docela plno
Školicí centrum
MacGyver - bastlíři SH
Instalace linuxu
Základy BASHe