web.git
3 years agofix master
Bc. Petr Hodač [Sun, 25 Sep 2016 23:16:57 +0000 (01:16 +0200)]
fix

3 years agofoto edit
Bc. Petr Hodač [Sun, 25 Sep 2016 20:51:19 +0000 (22:51 +0200)]
foto edit

3 years agouprava css stylu stránky
Tomáš Kukrál [Sun, 25 Sep 2016 19:48:51 +0000 (21:48 +0200)]
uprava css stylu stránky

3 years agoadd
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 20:09:04 +0000 (22:09 +0200)]
add

3 years agofix
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 20:07:12 +0000 (22:07 +0200)]
fix

3 years agofix
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 20:06:28 +0000 (22:06 +0200)]
fix

3 years agoomisteni obrazku do textu
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 20:04:05 +0000 (22:04 +0200)]
omisteni obrazku do textu

3 years agoconvert -rotate
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 19:59:41 +0000 (21:59 +0200)]
convert -rotate

3 years agoedit
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 19:34:56 +0000 (21:34 +0200)]
edit

3 years agofix
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 19:30:21 +0000 (21:30 +0200)]
fix

3 years agofix harmonogram
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 19:14:22 +0000 (21:14 +0200)]
fix harmonogram

3 years agoresize
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 19:11:46 +0000 (21:11 +0200)]
resize

3 years agoadd foto
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 19:02:43 +0000 (21:02 +0200)]
add foto

3 years agofix poz.
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 18:55:15 +0000 (20:55 +0200)]
fix poz.

3 years agopokus
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 18:47:54 +0000 (20:47 +0200)]
pokus

3 years agofix fix
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 18:46:08 +0000 (20:46 +0200)]
fix fix

3 years agofix rozlozen
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 18:44:52 +0000 (20:44 +0200)]
fix rozlozen

3 years agoadd tw more
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 18:43:36 +0000 (20:43 +0200)]
add tw more

3 years agoadd tw
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 18:40:02 +0000 (20:40 +0200)]
add tw

3 years agoadd clanek
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 18:31:24 +0000 (20:31 +0200)]
add clanek

3 years agodd video
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 16:37:15 +0000 (18:37 +0200)]
dd video

3 years agoadd eduroam
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 16:27:46 +0000 (18:27 +0200)]
add eduroam

3 years agoadd cvut info
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 16:25:26 +0000 (18:25 +0200)]
add cvut info

3 years agofix type
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 16:22:21 +0000 (18:22 +0200)]
fix type

3 years agoadd obedar
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 16:21:32 +0000 (18:21 +0200)]
add obedar

3 years agoadd git
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 14:54:44 +0000 (16:54 +0200)]
add git

3 years agoadd root abc
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 14:38:57 +0000 (16:38 +0200)]
add root abc

3 years agopridani akci
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 14:31:21 +0000 (16:31 +0200)]
pridani akci

3 years agoadd ld
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 14:20:08 +0000 (16:20 +0200)]
add ld

3 years agotest
Bc. Petr Hodač [Thu, 22 Sep 2016 14:05:48 +0000 (16:05 +0200)]
test

3 years agofix
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:49:44 +0000 (14:49 +0200)]
fix

3 years agofix
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:48:31 +0000 (14:48 +0200)]
fix

3 years agostrong text
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:46:36 +0000 (14:46 +0200)]
strong text

3 years agofix
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:42:16 +0000 (14:42 +0200)]
fix

3 years agoadd popis
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:40:09 +0000 (14:40 +0200)]
add popis

3 years agofix vyska
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:30:12 +0000 (14:30 +0200)]
fix vyska

3 years agofix popisky
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:18:18 +0000 (14:18 +0200)]
fix popisky

3 years agoheader
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:10:42 +0000 (14:10 +0200)]
header

3 years agoadd form
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 12:09:32 +0000 (14:09 +0200)]
add form

3 years agoadd 2016
Bc. Petr Hodač [Tue, 6 Sep 2016 11:46:21 +0000 (13:46 +0200)]
add 2016

4 years agoUprava programu
Bc. Petr Hodač [Thu, 6 Aug 2015 11:01:42 +0000 (13:01 +0200)]
Uprava programu

4 years agooprava chyby
Tomáš Kukrál [Fri, 24 Jul 2015 11:50:49 +0000 (13:50 +0200)]
oprava chyby

4 years agoprezentace 2015
Tomáš Kukrál [Fri, 24 Jul 2015 11:50:15 +0000 (13:50 +0200)]
prezentace 2015

4 years agologo sh
Tomáš Kukrál [Fri, 24 Jul 2015 11:44:51 +0000 (13:44 +0200)]
logo sh

4 years agotechnokrati++ 2015
Tomáš Kukrál [Thu, 23 Jul 2015 13:57:50 +0000 (15:57 +0200)]
technokrati++ 2015

4 years agofixing typing mistakes
Tomáš Kukrál [Thu, 23 Jul 2015 13:16:01 +0000 (15:16 +0200)]
fixing typing mistakes

4 years agozpráva #TECHnokrati 2015
Tomáš Kukrál [Thu, 23 Jul 2015 13:06:56 +0000 (15:06 +0200)]
zpráva #TECHnokrati 2015

5 years agoMerge branch 'master' of ssh://tech.su.cvut.cz/web
Michal Halenka [Fri, 10 Jul 2015 17:56:20 +0000 (19:56 +0200)]
Merge branch 'master' of ssh://tech.su.cvut.cz/web

5 years agoVyvěšení kandidátek pro volby do představenstva
Michal Halenka [Fri, 10 Jul 2015 17:54:47 +0000 (19:54 +0200)]
Vyvěšení kandidátek pro volby do představenstva

5 years agoprezentace prvni rocnik
Tomáš Kukrál [Wed, 24 Jun 2015 15:15:37 +0000 (17:15 +0200)]
prezentace prvni rocnik

5 years agozkracuju
Tomáš Kukrál [Wed, 17 Jun 2015 12:01:46 +0000 (14:01 +0200)]
zkracuju

5 years agonatahuju registrace
Tomáš Kukrál [Wed, 17 Jun 2015 12:00:54 +0000 (14:00 +0200)]
natahuju registrace

5 years agopridavam registrace
Tomáš Kukrál [Wed, 17 Jun 2015 11:53:19 +0000 (13:53 +0200)]
pridavam registrace

5 years agoregistrační formulář
Tomáš Kukrál [Tue, 16 Jun 2015 08:00:47 +0000 (10:00 +0200)]
registrační formulář

5 years agoopravy od Michala
Tomáš Kukrál [Tue, 16 Jun 2015 07:32:25 +0000 (09:32 +0200)]
opravy od Michala

5 years agoopravy od Standy
Tomáš Kukrál [Fri, 12 Jun 2015 07:15:26 +0000 (09:15 +0200)]
opravy od Standy

5 years agoMerge branch 'master' of ssh://tech.su.cvut.cz/web
Michal Halenka [Thu, 11 Jun 2015 10:11:45 +0000 (12:11 +0200)]
Merge branch 'master' of ssh://tech.su.cvut.cz/web

5 years agoPřeformulovává text
Michal Halenka [Thu, 11 Jun 2015 10:11:11 +0000 (12:11 +0200)]
Přeformulovává text

5 years agoopravy od Michala
Tomáš Kukrál [Thu, 11 Jun 2015 10:05:59 +0000 (12:05 +0200)]
opravy od Michala

5 years agooprava git odkazu
Tomáš Kukrál [Thu, 11 Jun 2015 10:03:30 +0000 (12:03 +0200)]
oprava git odkazu

5 years agooprava ++
Tomáš Kukrál [Thu, 11 Jun 2015 09:46:26 +0000 (11:46 +0200)]
oprava ++

5 years agotisková zpráva technokrati 2015
Tomáš Kukrál [Thu, 11 Jun 2015 09:09:43 +0000 (11:09 +0200)]
tisková zpráva technokrati 2015

5 years ago-volby
Bc. Petr Hodač [Thu, 28 May 2015 22:33:57 +0000 (00:33 +0200)]
-volby

5 years agoadding google analytics
Tomáš Kukrál [Sat, 18 Apr 2015 20:14:13 +0000 (22:14 +0200)]
adding google analytics

5 years agobrFinal
Bc. Petr Hodač [Mon, 6 Apr 2015 20:52:42 +0000 (22:52 +0200)]
brFinal

5 years agobr2
Bc. Petr Hodač [Mon, 6 Apr 2015 20:51:21 +0000 (22:51 +0200)]
br2

5 years agobr
Bc. Petr Hodač [Mon, 6 Apr 2015 20:49:34 +0000 (22:49 +0200)]
br

5 years agoVyhlaseni Voleb
Bc. Petr Hodač [Mon, 6 Apr 2015 20:46:35 +0000 (22:46 +0200)]
Vyhlaseni Voleb

5 years agoinfo o schůzi
Tomáš Kukrál [Mon, 6 Apr 2015 07:16:17 +0000 (09:16 +0200)]
info o schůzi

5 years agokecy v kleci v2
Tomáš Kukrál [Mon, 2 Mar 2015 10:34:53 +0000 (11:34 +0100)]
kecy v kleci v2

5 years agoworking on kecy v kleci
Tomáš Kukrál [Mon, 2 Mar 2015 10:33:59 +0000 (11:33 +0100)]
working on kecy v kleci

5 years agouprava oklubu
Tomáš Kukrál [Sun, 1 Mar 2015 13:15:11 +0000 (14:15 +0100)]
uprava oklubu

5 years agoremoving capistrano
Tomáš Kukrál [Fri, 27 Feb 2015 17:31:44 +0000 (18:31 +0100)]
removing capistrano

5 years agopřidávám kecy v kleci
Tomáš Kukrál [Mon, 9 Feb 2015 11:28:17 +0000 (12:28 +0100)]
přidávám kecy v kleci

5 years agouprava videa
Tomáš Kukrál [Tue, 27 Jan 2015 12:37:19 +0000 (13:37 +0100)]
uprava videa

5 years agouprava pozice videa
Tomáš Kukrál [Tue, 27 Jan 2015 12:35:57 +0000 (13:35 +0100)]
uprava pozice videa

5 years agopřidávám technokrati videa
Tomáš Kukrál [Tue, 27 Jan 2015 12:32:05 +0000 (13:32 +0100)]
přidávám technokrati videa

5 years agouprava překlepu zvlásnout
Tomáš Kukrál [Tue, 27 Jan 2015 12:25:26 +0000 (13:25 +0100)]
uprava překlepu zvlásnout

5 years agoupravuju odkazy dle michalova navrhu
Tomáš Kukrál [Sun, 25 Jan 2015 14:57:51 +0000 (15:57 +0100)]
upravuju odkazy dle michalova navrhu

5 years agouprava dle poznámek od Standy
Tomáš Kukrál [Sun, 25 Jan 2015 14:53:14 +0000 (15:53 +0100)]
uprava dle poznámek od Standy

5 years agoPřidává odkaz na gitweb
Michal Halenka [Fri, 23 Jan 2015 18:02:30 +0000 (19:02 +0100)]
Přidává odkaz na gitweb

Signed-off-by: Michal Halenka <michal.halenka@gmail.com>
5 years agozakomentování fotky
Tomáš Kukrál [Wed, 10 Sep 2014 14:56:48 +0000 (16:56 +0200)]
zakomentování fotky

5 years agoopravy od michala
Tomáš Kukrál [Tue, 19 Aug 2014 21:15:05 +0000 (23:15 +0200)]
opravy od michala

5 years agokomentování fotky s okapem
Tomáš Kukrál [Mon, 18 Aug 2014 09:45:20 +0000 (11:45 +0200)]
komentování fotky s okapem

5 years agosmazání okapu
Tomáš Kukrál [Mon, 18 Aug 2014 09:40:52 +0000 (11:40 +0200)]
smazání okapu

5 years agoopravy překlepů
Tomáš Kukrál [Sun, 17 Aug 2014 21:57:19 +0000 (23:57 +0200)]
opravy překlepů

5 years agokonec zprávy
Tomáš Kukrál [Sun, 17 Aug 2014 21:49:48 +0000 (23:49 +0200)]
konec zprávy

5 years agooprava přelepu
Tomáš Kukrál [Sun, 17 Aug 2014 21:06:04 +0000 (23:06 +0200)]
oprava přelepu

5 years agoprvní část reportu z #TECHnokrati++
Tomáš Kukrál [Sun, 17 Aug 2014 21:04:36 +0000 (23:04 +0200)]
první část reportu z #TECHnokrati++

5 years agopřidívám usermap
Tomáš Kukrál [Sun, 17 Aug 2014 21:04:16 +0000 (23:04 +0200)]
přidívám usermap

5 years agoodkazy fit
Tomáš Kukrál [Fri, 8 Aug 2014 07:12:40 +0000 (09:12 +0200)]
odkazy fit

Přidávám do taháku několik odkazů od Standy

6 years agoúprava poděkování
Tomáš Kukrál [Thu, 10 Jul 2014 17:20:07 +0000 (19:20 +0200)]
úprava poděkování

6 years agooprava twitter url Zdeněk Brůna
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 12:04:59 +0000 (14:04 +0200)]
oprava twitter url Zdeněk Brůna

6 years agoopravy
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 10:15:27 +0000 (12:15 +0200)]
opravy

6 years agokončené řešení tweetové otázky
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 10:04:56 +0000 (12:04 +0200)]
končené řešení tweetové otázky

6 years agokurva už
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 10:01:46 +0000 (12:01 +0200)]
kurva už

6 years agotweety
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 10:00:57 +0000 (12:00 +0200)]
tweety

6 years agooprava title a tweetů
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 10:00:16 +0000 (12:00 +0200)]
oprava title a tweetů

6 years agopřidávám tweety
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 09:57:37 +0000 (11:57 +0200)]
přidávám tweety

6 years agopridávám tahák
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Jul 2014 09:44:52 +0000 (11:44 +0200)]
pridávám tahák