descriptionnone
ownergit
last changeThu, 31 Mar 2016 12:32:48 +0000 (14:32 +0200)
shortlog
2016-03-31 Tomáš KukrálMerge pull request #1 from hroncok/master master
2016-03-31 Miro HrončokGrammar
2016-03-31 Miro HrončokTypography
2016-01-31 Tomáš Kukrálfinal poster + pdf export
2016-01-30 Tomáš Kukrálworking on fsp poster
2016-01-14 Tomáš Kukrálzávěrečná zpráva technokrati 2015
2015-09-09 Tomáš Kukrálzápis 2015-08-20
2015-09-07 Tomáš Kukrálvolby od michala
2015-04-06 Tomáš Kukrálzápis
2015-04-06 Tomáš Kukrálpříprava zápisu
2015-03-05 Tomáš Kukráldnesni zapis
2015-03-05 Tomáš Kukrálpříprava zapisu
2015-03-05 Tomáš Kukrálvýroční zpráva
2015-02-01 Tomáš Kukrálseznam nápadů
2015-01-30 Tomáš Kukrálgrafika na dod
2014-12-18 Tomáš Kukrálvýsledky fsp 2015
...
heads
4 years ago master