tech-public.git
4 years agoMerge pull request #1 from hroncok/master master
Tomáš Kukrál [Thu, 31 Mar 2016 12:32:48 +0000 (14:32 +0200)]
Merge pull request #1 from hroncok/master

Typofasist and grammarnazi changes - thanks to @hroncok

4 years agoGrammar
Miro Hrončok [Thu, 31 Mar 2016 11:24:01 +0000 (13:24 +0200)]
Grammar

4 years agoTypography
Miro Hrončok [Thu, 31 Mar 2016 11:21:41 +0000 (13:21 +0200)]
Typography

4 years agofinal poster + pdf export
Tomáš Kukrál [Sun, 31 Jan 2016 21:38:44 +0000 (22:38 +0100)]
final poster + pdf export

4 years agoworking on fsp poster
Tomáš Kukrál [Sat, 30 Jan 2016 23:16:11 +0000 (00:16 +0100)]
working on fsp poster

4 years agozávěrečná zpráva technokrati 2015
Tomáš Kukrál [Thu, 14 Jan 2016 11:50:07 +0000 (12:50 +0100)]
závěrečná zpráva technokrati 2015

4 years agozápis 2015-08-20
Tomáš Kukrál [Wed, 9 Sep 2015 07:19:44 +0000 (09:19 +0200)]
zápis 2015-08-20

Signed-off-by: Stanislav Olivík <staniol@sin.cvut.cz>
4 years agovolby od michala
Tomáš Kukrál [Mon, 7 Sep 2015 07:20:39 +0000 (09:20 +0200)]
volby od michala

5 years agozápis
Tomáš Kukrál [Mon, 6 Apr 2015 17:22:32 +0000 (19:22 +0200)]
zápis

5 years agopříprava zápisu
Tomáš Kukrál [Mon, 6 Apr 2015 07:28:31 +0000 (09:28 +0200)]
příprava zápisu

5 years agodnesni zapis
Tomáš Kukrál [Thu, 5 Mar 2015 19:43:30 +0000 (20:43 +0100)]
dnesni zapis

5 years agopříprava zapisu
Tomáš Kukrál [Thu, 5 Mar 2015 17:31:48 +0000 (18:31 +0100)]
příprava zapisu

5 years agovýroční zpráva
Tomáš Kukrál [Thu, 5 Mar 2015 17:31:30 +0000 (18:31 +0100)]
výroční zpráva

5 years agoseznam nápadů
Tomáš Kukrál [Sun, 1 Feb 2015 22:44:51 +0000 (23:44 +0100)]
seznam nápadů

5 years agografika na dod
Tomáš Kukrál [Fri, 30 Jan 2015 08:09:43 +0000 (09:09 +0100)]
grafika na dod

5 years agovýsledky fsp 2015
Tomáš Kukrál [Thu, 18 Dec 2014 17:25:32 +0000 (18:25 +0100)]
výsledky fsp 2015

5 years agozápisy a podpisy starých zápisů
Tomáš Kukrál [Thu, 27 Nov 2014 22:02:31 +0000 (23:02 +0100)]
zápisy a podpisy starých zápisů

5 years agonávrh FSP 2015
Tomáš Kukrál [Wed, 19 Nov 2014 14:17:05 +0000 (15:17 +0100)]
návrh FSP 2015

5 years agokorekce informaci
Tomáš Kukrál [Wed, 19 Nov 2014 12:53:33 +0000 (13:53 +0100)]
korekce informaci

5 years agožádost FSP na technokrati 2014
Tomáš Kukrál [Wed, 19 Nov 2014 12:51:18 +0000 (13:51 +0100)]
žádost FSP na technokrati 2014

5 years agopřesun technokrati 2014 do staré složky
Tomáš Kukrál [Wed, 19 Nov 2014 12:43:58 +0000 (13:43 +0100)]
přesun technokrati 2014 do staré složky

5 years agoúprava zápisu
Tomáš Kukrál [Wed, 19 Nov 2014 09:41:52 +0000 (10:41 +0100)]
úprava zápisu

5 years agopřidávám bod turripřidávám bod turriss
Tomáš Kukrál [Tue, 18 Nov 2014 15:51:36 +0000 (16:51 +0100)]
přidávám bod turripřidávám bod turriss

5 years agopřejmenování bodu odnětí členství
Tomáš Kukrál [Tue, 18 Nov 2014 15:22:32 +0000 (16:22 +0100)]
přejmenování bodu odnětí členství

V souladu se stanovami se to jmenuje odnětí členství a rozhoduje o něm
představenstvo klubu.

5 years agonávrh programu schůze
Tomáš Kukrál [Tue, 18 Nov 2014 14:01:38 +0000 (15:01 +0100)]
návrh programu schůze

5 years agoúprava data minulé schůze
Tomáš Kukrál [Thu, 13 Nov 2014 22:45:26 +0000 (23:45 +0100)]
úprava data minulé schůze

5 years agoMerge branch 'master' of tech.su.cvut.cz:tech-public
Tomáš Kukrál [Thu, 13 Nov 2014 22:44:56 +0000 (23:44 +0100)]
Merge branch 'master' of tech.su.cvut.cz:tech-public

5 years agonávhr programu na další zasedání
Tomáš Kukrál [Thu, 13 Nov 2014 22:44:33 +0000 (23:44 +0100)]
návhr programu na další zasedání

5 years agozapis rijen
Bc. Petr Hodač [Mon, 3 Nov 2014 15:15:21 +0000 (16:15 +0100)]
zapis rijen

5 years agoMerge branch 'master' of tech.su.cvut.cz:tech-public
Tomáš Kukrál [Tue, 30 Sep 2014 22:36:42 +0000 (00:36 +0200)]
Merge branch 'master' of tech.su.cvut.cz:tech-public

5 years agomail na linuxdaymail na linuxdayss
Tomáš Kukrál [Tue, 30 Sep 2014 22:36:25 +0000 (00:36 +0200)]
mail na linuxdaymail na linuxdayss

5 years agoUkazka
Bc. Petr Hodač [Sun, 3 Aug 2014 09:12:22 +0000 (11:12 +0200)]
Ukazka

5 years agoMerge branch 'master' of tech.su.cvut.cz:tech-public
Tomáš Kukrál [Fri, 1 Aug 2014 08:06:28 +0000 (10:06 +0200)]
Merge branch 'master' of tech.su.cvut.cz:tech-public

5 years agoinfomail pro technokrati++
Tomáš Kukrál [Thu, 31 Jul 2014 15:17:06 +0000 (17:17 +0200)]
infomail pro technokrati++

5 years agolidi k prednaskam
Bc. Petr Hodač [Tue, 29 Jul 2014 11:25:35 +0000 (13:25 +0200)]
lidi k prednaskam

5 years agokorekce a úpravy mailu
Tomáš Kukrál [Wed, 23 Jul 2014 17:28:20 +0000 (19:28 +0200)]
korekce a úpravy mailu

5 years agoUcastnici2
Bc. Petr Hodač [Wed, 23 Jul 2014 14:48:44 +0000 (16:48 +0200)]
Ucastnici2

5 years agoPridany mozne temata prednasek pro Technokrati++
Michal Strnad [Wed, 23 Jul 2014 10:55:45 +0000 (12:55 +0200)]
Pridany mozne temata prednasek pro Technokrati++

5 years agomoje nápady na přednášky
Tomáš Kukrál [Tue, 22 Jul 2014 16:35:04 +0000 (18:35 +0200)]
moje nápady na přednášky

5 years agopřednášky 2
Tomáš Kukrál [Tue, 22 Jul 2014 16:31:14 +0000 (18:31 +0200)]
přednášky 2

6 years agoturris grafy
Tomáš Kukrál [Tue, 17 Jun 2014 21:14:32 +0000 (23:14 +0200)]
turris grafy

6 years agooprava mailu, úprava formuláře
Tomáš Kukrál [Mon, 16 Jun 2014 21:41:31 +0000 (23:41 +0200)]
oprava mailu, úprava formuláře

Bylo by dobré upravit formulář, otázku Doporučili by jste akci mladším
kamarádům? odpovědi by měly být XOR.

6 years agoMerge branch 'master' of 37.205.9.95:tech-public
Bc. Petr Hodač [Mon, 16 Jun 2014 14:17:07 +0000 (16:17 +0200)]
Merge branch 'master' of 37.205.9.95:tech-public

6 years agoexmail_linky
Bc. Petr Hodač [Mon, 16 Jun 2014 14:16:33 +0000 (16:16 +0200)]
exmail_linky

6 years agodoplnění twitteru a bi-lin
Tomáš Kukrál [Mon, 16 Jun 2014 14:14:34 +0000 (16:14 +0200)]
doplnění twitteru a bi-lin

6 years agopřidávám odkaz od Hodyho
Tomáš Kukrál [Mon, 16 Jun 2014 14:08:42 +0000 (16:08 +0200)]
přidávám odkaz od Hodyho

6 years agonávrh mailu
Tomáš Kukrál [Mon, 16 Jun 2014 14:04:27 +0000 (16:04 +0200)]
návrh mailu

6 years agoexmail
Bc. Petr Hodač [Mon, 16 Jun 2014 13:40:21 +0000 (15:40 +0200)]
exmail

6 years agovracím technokraty do seznamu projektů
Tomáš Kukrál [Mon, 16 Jun 2014 13:34:59 +0000 (15:34 +0200)]
vracím technokraty do seznamu projektů

6 years agotechnokrati soubory přesunuty do zvláštního repa
Tomáš Kukrál [Sat, 14 Jun 2014 17:15:01 +0000 (19:15 +0200)]
technokrati soubory přesunuty do zvláštního repa

6 years agoweb presunut do svého repozitáře
Tomáš Kukrál [Sat, 14 Jun 2014 17:14:36 +0000 (19:14 +0200)]
web presunut do svého repozitáře

6 years agoaktualizace prezentace o kolejích a menzách
Tomáš Kukrál [Sat, 14 Jun 2014 16:49:25 +0000 (18:49 +0200)]
aktualizace prezentace o kolejích a menzách

přidán bazének

6 years agomažu prezentaci
Tomáš Kukrál [Sat, 14 Jun 2014 16:45:39 +0000 (18:45 +0200)]
mažu prezentaci

uz je uložená ve složce prezentace/studentska_konference/

6 years agofinal verze prezentece -adresy
Tomáš Kukrál [Thu, 12 Jun 2014 05:40:02 +0000 (07:40 +0200)]
final verze prezentece -adresy

6 years agodoplnění informací o kolejích
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 22:00:50 +0000 (00:00 +0200)]
doplnění informací o kolejích

6 years agoMerge branch 'master' of legia.buk.cvut.cz:tech
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 21:20:49 +0000 (23:20 +0200)]
Merge branch 'master' of legia.buk.cvut.cz:tech

6 years agoaktualizace zápisu
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 21:20:17 +0000 (23:20 +0200)]
aktualizace zápisu

6 years agozáklad prezentace
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 21:18:57 +0000 (23:18 +0200)]
základ prezentace

6 years agozmena programu hody
Bc. Petr Hodač [Wed, 11 Jun 2014 14:11:08 +0000 (16:11 +0200)]
zmena programu hody

6 years agoukoly revize x
Bc. Petr Hodač [Wed, 11 Jun 2014 12:01:09 +0000 (14:01 +0200)]
ukoly revize x

6 years agomateriály pro prezentaci o kolejích a menzách
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 10:33:44 +0000 (12:33 +0200)]
materiály pro prezentaci o kolejích a menzách

6 years agoaktualizace zápisu
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 08:59:31 +0000 (10:59 +0200)]
aktualizace zápisu

Chybí nám tam jedna přednáška o SU, na kterou je vyhrazeno 30 minut.

6 years agoúprava pravopisu v mailu
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 08:57:33 +0000 (10:57 +0200)]
úprava pravopisu v mailu

6 years agoprefinal prezentace matiky od Honzy Hejtmánka
Tomáš Kukrál [Wed, 11 Jun 2014 08:56:40 +0000 (10:56 +0200)]
prefinal prezentace matiky od Honzy Hejtmánka

6 years agoopravy překlepů podle Michala a další chyby
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 21:06:49 +0000 (23:06 +0200)]
opravy překlepů podle Michala a další chyby

6 years agooprava překlepů
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 21:01:04 +0000 (23:01 +0200)]
oprava překlepů

6 years agoshow a hide místo faceIn a fadeOut
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 20:58:14 +0000 (22:58 +0200)]
show a hide místo faceIn a fadeOut

6 years agofinilizace taháku
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 20:55:09 +0000 (22:55 +0200)]
finilizace taháku

6 years agotuning taháku
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 20:25:08 +0000 (22:25 +0200)]
tuning taháku

jquery, bootstrap, doplnění informací

6 years agopřidávám odkazy na 4sq
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 19:35:18 +0000 (21:35 +0200)]
přidávám odkazy na 4sq

6 years agoúprava mailu
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 19:22:27 +0000 (21:22 +0200)]
úprava mailu

6 years agoMerge branch 'master' of legia.buk.cvut.cz:tech
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 19:19:40 +0000 (21:19 +0200)]
Merge branch 'master' of legia.buk.cvut.cz:tech

6 years agopřidávám odkaz na mapu
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 19:19:27 +0000 (21:19 +0200)]
přidávám odkaz na mapu

6 years agoOprava mailu
Bc. Petr Hodač [Tue, 10 Jun 2014 19:12:58 +0000 (21:12 +0200)]
Oprava mailu

6 years agonávrh mailu účastníkům
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 18:51:41 +0000 (20:51 +0200)]
návrh mailu účastníkům

6 years agozmena programu hody
Bc. Petr Hodač [Tue, 10 Jun 2014 10:46:47 +0000 (12:46 +0200)]
zmena programu hody

6 years agofit-wiki
Bc. Petr Hodač [Tue, 10 Jun 2014 10:44:01 +0000 (12:44 +0200)]
fit-wiki

6 years agodata do taháku
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 10:36:19 +0000 (12:36 +0200)]
data do taháku

6 years agoDONE welcome tweet
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 09:41:09 +0000 (11:41 +0200)]
DONE welcome tweet

6 years agotweetwall
Tomáš Kukrál [Tue, 10 Jun 2014 09:28:41 +0000 (11:28 +0200)]
tweetwall

6 years agosložka na prezentace a prezentace od SUZu
Tomáš Kukrál [Mon, 9 Jun 2014 15:43:57 +0000 (17:43 +0200)]
složka na prezentace a prezentace od SUZu

6 years agoUkoly pre TECH
Bc. Petr Hodač [Mon, 9 Jun 2014 12:31:51 +0000 (14:31 +0200)]
Ukoly pre TECH

6 years agoDopis FIT
Bc. Petr Hodač [Fri, 6 Jun 2014 12:59:34 +0000 (14:59 +0200)]
Dopis FIT

6 years agotext mailu pro FIT
Tomáš Kukrál [Fri, 6 Jun 2014 12:31:28 +0000 (14:31 +0200)]
text mailu pro FIT

6 years agoroot.cz
Bc. Petr Hodač [Thu, 5 Jun 2014 14:01:51 +0000 (16:01 +0200)]
root.cz

6 years agonový web
Tomáš Kukrál [Tue, 27 May 2014 22:17:34 +0000 (00:17 +0200)]
nový web

6 years agopřidávám zmíňku o FEL a FIT
Tomáš Kukrál [Tue, 27 May 2014 18:10:47 +0000 (20:10 +0200)]
přidávám zmíňku o FEL a FIT

6 years agooprava překlepů
Tomáš Kukrál [Tue, 27 May 2014 13:25:16 +0000 (15:25 +0200)]
oprava překlepů

6 years agooprava čvut podle standy
Tomáš Kukrál [Tue, 27 May 2014 13:10:50 +0000 (15:10 +0200)]
oprava čvut podle standy

6 years agoTrika
Bc. Petr Hodač [Tue, 27 May 2014 12:42:46 +0000 (14:42 +0200)]
Trika

6 years agooprava překlepu
Tomáš Kukrál [Tue, 27 May 2014 12:30:54 +0000 (14:30 +0200)]
oprava překlepu

6 years agopřidal jsem odkaz na twitter a fb
Tomáš Kukrál [Sun, 25 May 2014 21:35:07 +0000 (23:35 +0200)]
přidal jsem odkaz na twitter a fb

6 years agopřevedl jsem obdélníkové logo do png
Tomáš Kukrál [Sun, 25 May 2014 21:21:43 +0000 (23:21 +0200)]
převedl jsem obdélníkové logo do png

6 years agopdf text k odeslání školám
Tomáš Kukrál [Sun, 25 May 2014 21:21:15 +0000 (23:21 +0200)]
pdf text k odeslání školám

6 years agoukoly+upravy
Bc. Petr Hodač [Fri, 23 May 2014 11:46:25 +0000 (13:46 +0200)]
ukoly+upravy

6 years agopříprava webu
Tomáš Kukrál [Thu, 22 May 2014 18:49:52 +0000 (20:49 +0200)]
příprava webu

stáhnul jsem jenom bootstrap, pokud bude mít někdo čas a chuť, tak
pokračujte. jinak to dodělám já, až budu mít chvíli čas.

6 years agodraft tesxtu školám
Tomáš Kukrál [Thu, 22 May 2014 18:49:24 +0000 (20:49 +0200)]
draft tesxtu školám

6 years agofinalizace programu
Tomáš Kukrál [Thu, 22 May 2014 16:17:53 +0000 (18:17 +0200)]
finalizace programu

6 years agosoučasný web
Tomáš Kukrál [Mon, 19 May 2014 21:13:14 +0000 (23:13 +0200)]
současný web

6 years agodnešní poznámky
Tomáš Kukrál [Fri, 16 May 2014 18:46:25 +0000 (20:46 +0200)]
dnešní poznámky